Lütfen TEMA Vakfı Anasayfası için Tıklayınız >>>
Toprak Hakkında
Toprak ve İnsan
Toprak Dostları
Eğitimciler İçin
Çocuklar İçin
Uzmana Sorun
Sizden Gelenler
Karapınar Projesi
Toprak Çeşitleri
Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

Bilim insanları, tıpkı canlıların sınıflandırması gibi, toprakların da sınıflandırmasını yapmışlardır. Buna göre, dünyada belli başlı 12 ana toprak çeşidi bulunur. Bunlarr, içinde oluştukları ortamı, yaşlarını ve destekledikleri ekosistemi yansıtır.

 

Gelisol: Kuzey Kutup Bölgesi’nde yüzeyden 2 m aşağıda, sürekli don altında kalan toprak.

Histosol: Organik maddece zengin toprak. Bitki artıklarının, özellikle bataklık ya da sazlık alanlarda biriktiği kısımlarda görülür. Ülkemizde Amik ovası, Hatay –Maraş arasındaki bazı bölgelerde, Muş ve Erzurum ovalarında ve İç Anadolu’nun bazı bataklıklarında bu topraklara rastlanır.

Spodosol: Besin maddeleri yönünden fakir toprak. Bu toprağa ülkemizde Karadeniz, Marmara bölgelerindeki dağlık alanlarda ve Kuzey Anadolu dağlarının yüksek kesimlerinde rastlanır.

Andisol: Volkanik kum ve kül (volkanik tüfler) üzerinde oluşmuş toprak.

Oxisol: Besin maddeleri yönünden fakirleşimiş, oksitlerce zengin toprak. Tropikal bölge topraklarını kapsar. Bu toprak çeşidi ülkemizde bulunmaz.

Vertisol: Çayır ve bozkırlardaki killi ana materyal üzerinde oluşan toprak. Ülkemizde Muş, Harran, Karacabey ovalarıyla Ergene Havzası’nda görülür.

Aridisol: Kurak bölgelerin topraklarını kapsar. Bu toprak, bitkiler için çok önemli olan nemden yoksul, organik madde bakımından fakirdir. Çöl toprakları örnek verilebilir. Ülkemizde Harran Ovası’nda ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde rastlanır.

Ultisol: Özellikle tropikal bölgelerde fazla yağış ve sıcaklıktan dolayı ayrışmanın fazla olduğu toprak. Ülkemizde özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde rastlanır.

Mollisol: Yumuşak toprak. Bu toprak, daha çok orta enlemlerde otsu bitki örtüsü altında gelişme gösterir. Organik madde ve elementlerce zengin tarım toprakları bu takıma girer. Ülkemizde tarımsal alanların büyük bir bölümü bu topraklar üzerindedir.

Alfisol: Kilin önemli ölçüde O katmanından taşınarak A katmanında biriktiği toprak. Ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde görülen terra rossa toprakları, bu grup içerisinde. Bu topraklar genellikle killi yapıdadır.

İnceptisol: Delta ovalarında taşkına uğramayan alüvyal toprak. Yamaçlardaki bazı topraklar da bu takıma girer. Ülkemizde bu toprağa yaygın olarak dağlık alanlarda, alüvyal alanlarda rastlanıyor.

Entisol: Yakın geçmişte oluşan bu toprak sürekli olarak aşınma ve birikme olaylarının oluşturduğu alanlarda bulunur. Ülkemizde dağlık alanlarda ve ovalarımızda bulunur.


TEMA Destekçiler Telif İletişim Kaynakça Teşekkür Yorumlarınız
YazılımWeb Sitesiİnternet Sitesi