Lütfen TEMA Vakfı Anasayfası için Tıklayınız >>>
Toprak Hakkında
Toprak ve İnsan
Toprak Dostları
Eğitimciler İçin
Çocuklar İçin
Uzmana Sorun
Sizden Gelenler
Karapınar Projesi
Proje Hakkında
Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 
Karapınar, 1960'larda aşırı otlatma, yoğun tarımsal faaliyetler nedeniyle ciddi derecede rüzgar erozyonuna maruz kalmış bir alandır. Durumun ciddiyetinin artması ve yerleşimin taşınmasının
 
gündeme gelmesiyle Tarım Bakanlığı erozyon ve çölleşmeyle mücadele için o dönemin en büyük projelerinden birini uygulamaya koymuştur. Çalışmalar sonunda yerleşim tekrar tarım yapılabilirhale gelmiştir.
 
Karapınar, çölleşmeyle mücadelesine dair geçmişi nedeniyle 1960'lardan beri çölleşme alanında yapılan çalışmalar için özel bir saha olma niteliğini korumaktadır. 2006 yılından beri de TEMA Karapınar'da bizzat proje uygulamaktadır. I-DESIRE Projesi'nin devamı olarak; TEMA, 2009 yılında çölleşme ile mücadele için bütünleşik arazi yönetimi projesi olan Marjinal Kurak Alanların Korunması için Rasyonel Fırsatların Yaratılması (CROPMAL) Projesi'ni uygulamaya başlamıştır.

MARJİNAL KURAK ALANLARIN KORUNMASI İÇİN RASYONEL FIRSATLAR YARATILMASI PROJESİ

Yer : Karapınar, Ereğli (Konya), Karaman

Süre : Nisan 2009 – Temmuz 2012

Alan : 4.100 km2

Sponsor : MITSUI Çevre Fonu

Proje Ortakları : TEMA Vakfı (Proje Lideri), Çukurova Üniversitesi (Adana ÜSAM Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi)

Proje Hedefleri

 • Karapınar, Ereğli ve Karaman'da toprak ve su kaynaklarını korumak ve kalitesini geliştirmek,
 • Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için gerekli altyapı ve araçları sunmak,
 • Sunulan altyapı ve araçlarla bölgede arazi bozunumunu ve bunu izleyen çölleşme etkisini azaltmak ve önlemek:
  • İklim değişikliğine uyum, toprak ve su kaynaklarının bozulmasını önleme amaçlı doğru ürün ve arazi kullanımlarını araştırmak,
  • Arazi kullanım kararları ve önerileri geliştirmek,
  • Toprak üstündeki baskıyı azaltmaya yönelik alternatif gelir kaynakları geliştirmek,
  • Yerelde bu hedeflere yönelik kapasite yaratmak

Proje Bileşenleri

 • İyi Tarım Uygulama ve Denemeleri (Demonstrasyonlar)
 • İyi Tarım Uygulama Eğitimleri
 • Geleneksel el sanatları ve yerel ürünlerle ilgili kapasite yaratma
 • Su, toprak, vejetasyon, iklim verilerini toplama analiz etme ve bu analizler ışığında sürdürülebilir arazi yönetimi planlaması
TEMA Destekçiler Telif İletişim Kaynakça Teşekkür Yorumlarınız
YazılımWeb Sitesiİnternet Sitesi